Професионално почистване на мека мебел

Тук при тази мека мебел разликата може да се хване не само от професионалист с “набито” око! 😉 Преди професионалната намеса на Мастер Клийн цветът на тази мебел беше скрит от плътен слой петна и мръсотия.

професионално почистване на мека мебел
ПРЕДИ И СЛЕД