Цени

Acidplus VA35- 20л

Почистващият препарат Acidplus е средство за премахване на котлен камък на основата на азотна киселина с ниска степен на пенене и тежко натоварване за употреба в широк спектър от CIP приложения. Този продукт е много ефективен при отстраняване на неорганични отлагания, включително калциев оксалат и калциев фосфат. Acidplus е с ниска пяна и е подходящ за използване в CIP приложения при условия на високо налягане и турбулентност. Изключително икономичен при концентрации в употреба, Acidplus е високоефективен за киселинно почистване на свръхвисокотемпературно оборудване. Това е проводящ течен препарат, подходящ за автоматично дозиране и контрол